<i class="fa fa-angle-double-left" aria-hidden="true"></i>  מידע לציבור
מידע לציבור
מידע לציבור
<i class="fa fa-angle-double-left" aria-hidden="true"></i>  כניסת צוות רפואי
כניסת צוות רפואי
כניסת צוות רפואי
<i class="fa fa-angle-double-left" aria-hidden="true"></i>  סיקור הכנס השנתי 2017
סיקור הכנס השנתי 2017
סיקור הכנס השנתי 2017
מהי טרשת נפוצה?

מהי טרשת נפוצה?

טרשת נפוצה (MS) הינה המחלה הנוירולוגית (מחלת עצבים) הנפוצה ביותר בקרב מבוגרים צעירים ברחבי העולם.

מה היא נוירואימונולוגיה?

מה היא נוירואימונולוגיה?

נוירואימונולוגיה הינו המדע העוסק בקשרים ההדדיים בין המערכת החיסונית ומערכת העצבים.

טיפולים נוירואימונולוגים

טיפולים נוירואימונולוגים

קיימות שלוש קבוצות טיפול למחלות נוירואימונולוגיות

מחלות נוירואימונולוגיות

מחלות נוירואימונולוגיות

רשימת מחלות נוירואימונולוגיות

מרכזים נוירואימונולוגיים בארץ

מרכזים נוירואימונולוגיים בארץ

רשימת מרכזים נוירואימונולוגיים בארץ לפי איזורים

תאי גזע

תאי גזע

תאי גזע הינם תאים בעלי יכולת חידוש עצמוני, המסוגלים להתמיין לשורות תאים שונות. 

ועד החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה

יו"ר החברה
פרופ' דימיטריוס קרוסיס

מזכיר
ד"ר רוני מילוא

גזבר
ד"ר עדי וקנין

נשיא כבוד
פרופ' עודד אברמסקי

חברים:
תלמה ברנר, אלון מונסונגו, אריאל מילר, יואב צ'פמן,
נתן קרין, ארנון קרני

ועדה מדעית:
תלמה ברנר, רונית גלילי-מוסברג, עדי וקנין, אלון מונסונגו,
אריאל מילר, יואב צ'פמן, דימטריוס קרוסיס, נתי קרין,
ארנון קרני, מיכל שוורץ

מייסד החברה ויו"ר 2000-2009
פרופ' אריאל מילר